שיחזור ושימור חדר הישיבות של פנחס רוטנברג במבנה ההנהלה ההיסטורי בתחנת הכח חיפה א' של חברת חשמל.

סגירת תפריט