המבנה נבנה כבית באר בשנים 1934-1935. המבנה נבנה בסגנון מודרניסטי מקומי והינו תוצר של הסגנון הבין לאומי והתנאים המקומיים. המבנה מכיל באר ודירת מגורים בה היתגורר השומר. במבנה ובבאר היו סליקים והמקום שימש לבסיס של ארגון ההגנה. למבנה הוכן תיק תיעוד ולווי שימור לשיפוץ.

סגירת תפריט