בנית בית הכנסת החלה בשנת 1884 והסתימה בשנת 1889. בשנותיה הראשונות של המושבה ראשון לציון שימש בית הכנסת בנוסף לתפקידו המסורתי גם כמרכז חיי הקהילה.
למבנה הוכן תיק תיעוד ותוכניות לשימור ושיחזור.

סגירת תפריט