(בשיתוף אדר' אליעזר פרנקל ואדר' אורה ויעקב יער)
יפו העתיקה נהרסה על ידי ההפצצות הבריטיות של מבצע עוגן ב1936 והריסת המבנים ל ידי חבלני צה"ל בשנותיה הראשונות של המדינה. טדי קולק שהיה אז מנכ"ל משרד ראש הממשלה עצר את ההרס. ויזם את שיקום יפו העתיקה. תכנון המתחם החל באיסוף מידע ומיפוי של המבנים והשרידים שנשארו. לשם ריכוז העבודה התכנונית והביצועית הוקמה "החברה לפיתוח יפו העתיקה"
הכנו תכנית בנין עיר למתחם אשר מייעדת אותו כקריית אומנים. כמו כן תכנית בינוי הכוללת את המבנים, הסמטאות והכיכרות.
ערכנו תיק בניין לכל מבנה ומבנה. כך שתהיה שפה אדריכלית אחידה למתחם. כמו כן פרטי שילוט ציבורי ופרטי תואמים.
תשתיות החשמל המים והביוב הוטמנו בקרקע.

סגירת תפריט