גשר עד הלום הניצב על נחל לכיש היוה לאורך ההסטוריה תוואי הדרך שקישרה את סוריה עם מצרים. יסודותיו של הגשר הם קדומים, ככל הנראה כבר מן התקופה הרומית. בתקופה הממלוכית שופץ ונבנה גשר אשדוד כפי שהוא היה מוכר בתקופה המאוחרת.  ב-2.4.1946 פעלו כוחות האצ"ל ופוצצו את הגשר במה שידוע כליל הגשרים. הגשר שוקם על ידי הבריטים בצורה שאינה נאמנה למקור והגשר המשיך לתפקד כציר ראשי. במסגרת המאמץ לעצור את הכוחות ההמצרים במלחמת העצמאות פוצץ הגשר שוב ב- 12.5.1948. במהלך השנים תוקן הגשר על ידי המדינה ומע"צ בבטון והיה חלק מכביש 4. עבודות השימור כללו הכנת תיק תעוד מלא הסרת כל חלקי הבטון המאוחרים ושיחזור מלא מאבן. כיום הגשר משמש למעבר מטילים בפארק עד הלום.

סגירת תפריט