המבנה הינו מבנה עותומני מפואר שבמקור שימש כסניף של "בנקו די-רומא" ואח"כ כמערכת העיתון "פלשתין". במלחמת העצמאות עם עזיבת רבים מתושבי יפו התמקמה בקומה השניה של הבניין היחידה הצבאית למפות וצילומים שסיפקה את שירותי המודיעין של צה"ל בראשית דרכו.
בשנת 1965 עם יציאת צה"ל מהמבנה שיכנה העירייה בקומה השניה בית ספר לאומנויות.
ומשנת 2005 משמשת הקומה השניה את בית הספר לאומנויות "מוזות" והקומה הראשונה את גלריית האירועים "לורנס". הבניין עבר קריסה פנימית והרס בהיקף נירחב. לאחר הקריסה הכנו למבנה תיק תיעוד מלא ופנים המבנה עבר עבודות שימור מחמיר. לאחר עבודות השימור חזר הבניין לשמש את בית הספר "מוזות" ואולם האירועים "לורנס".

סגירת תפריט