בית אבן המתוכנן במפלסים עוקבים לפי מפלסי הקרקע הטבעיים של הצוק.

סגירת תפריט