שכונת אגרובנק הוכרזה כמרקם עירוני לשימור על ידי תוכנית השימור לחולון שערכנו. במסגרת עבודות הפיתוח של רחובות השכונה, החזרנו את אבני השפה המקוריות אשר נשאו את שם השכונה והוספנו אבני שפה חדשות. כמו כן תיכננו שלטים ומכסי ביוב עם לוגו השכונה אותו עיצבנו על בסיס המבנה הסטרוקטורלי של השכונה.

סגירת תפריט