facebook

המלצה של דורית מאיר ומשפחתה

הנני מודה לך מאוד על העבודה המסורה והמקצועית שביצעת עבורנו

לצפיה בהמלצה לחץ כאן

סיום עבודת שיקום והשימור בית כנסת הגדול בראשון לציון

לצפיה בהמלצה לחצו כאן

מר יריב מנדל משמש כאדריכל בהר הרצל שהינו אתר לאומי

לצפיה בהמלצה לחצו כאן

יריב מנדל שימש כאדריכל החברה לפיתוח יפו העתיקה החל משנת 2004 ועד היום

לצפיה בהמלצה לחצו כאן

אדריכל מאור גויכמן מלווה את עיירית חולון בנושא השימור מזה כ6 שנים

לצפיה בהמלצה לחצו כאן

אדריכל מאור גויכמן שותף במשרד מנדל אדריכלים משמש מאז שנת 2008 כאדריכל השימור הראשי של ועדת השימור

לצפיה בהמלצה לחצו כאן

אדריכל מאור גויכמן מלווה אותנו משנת 2010 בשימור ושיקום התואי ההיסטורי

לצפיה בהמלצה לחצו כאן

תכנון וליווי הפרוייקטים העוסקים בשימור מבנים בעיר ההיסטורית בראשון לציון

לצפיה בהמלצה לחצו כאן

אדריכל מאור גויכמן עובד עם החברה לפיתוח עכו העתיקה משנת 2004 ועד היום

לצפיה בהמלצה לחצו כאן